Výsledky sú zoradené najbližšie od mesta
Názov lekárne Adresa
Výdajňa zdravotníckych pomôcok AD Centrum Mierová 15/45, 93701 Želiezovce
Lekáreň HIBISCUS Úzka 206/15, 93701 Želiezovce
Lekáreň Milka Zdravotnícka 254, 99106 Želovce
Janského lekáreň Dr. Janského 19, 96501 Žiar nad Hronom
Lekáreň NUKLEUS Sládkovičova 8, 96501 Žiar nad Hronom
Lekáreň FLORA Ul. Janského 478, 96501 Žiar nad Hronom
Lekáreň HM TESCO Košická 3, 01031 Žilina
Lekáreň sv. Joachima a sv. Anny Vojtecha Spanyola 29, 01001 Žilina
Lekáreň PRI NEMOCNICI V. Spanyola 39, 01001 Žilina
Lekáreň MEDISALUS V.Spanyola 8187 8187, 01001 Žilina