Výsledky sú zoradené najbližšie od mesta
Názov lekárne Adresa
Lekáreň Rozkvet Študentská 1452, 06901 Snina
Lekáreň ALBA Študentská 1439, 06901 Snina
Lekáreň Nádej Sládkovičova 300, 06901 Snina
Lekáreň Faustína SNP 574/6, 06761 Stakčín
Lekáreň Katka Ulič 132, 06767 Ulič
Lekáreň Benedictus Cukrová 2373/3, 81108 Bratislava-Staré Mesto