Výsledky sú zoradené najbližšie od mesta
Názov lekárne Adresa
Lekáreň sv. Alžbety Heydukova 10, 81250 Bratislava
Lekáreň sv. Anny Mierová 22, 82105 Bratislava
Lekáreň sv. Joachima a sv. Anny Vojtecha Spanyola 29, 01001 Žilina
Lekáreň sv. MARTINA Na Rinku 5, 08212 Kapušany
Lekáreň sv. Michala Satinského 1, 81105 Bratislava
Lekáreň sv. Michala Demandice 316, 93585 Demandice
Lekáreň sv. Mikuláša Domaniža 15, 01816 Domaniža
Lekáreň sv. Tadeáša Holubyho 41, 90201 Pezinok
Lekáreň u Anjela Samuela Nováka 1764/4, 02601 Dolný Kubín
Lekáreň u Broja Tatranská 293, 01701 Považská Bystrica