[email protected]

Fakturačné údaje spoločnosti

Obchodné meno: PharmDr. Ladislav Dubán, PhD. s.r.o.
Sídlo: Rusovská cesta 5, Bratislava 851 01, Slovensko
IČO: 52 480 658
DIČ: 2121042913
IČ DPH: SK2121042913

Banková spojenie
Banka: ČSOB
IBAN: SK8875000000004027178114
SWIFT: CEKOSKBX

KONTAKTNÁ OSOBA
PharmDr. Ladislav Dubán, PhD.
[email protected]
+421 918 798 246‬