[email protected]

Cenník

Registrácia
Registrácia na portáli www.zasobyliekov.sk je zdarma.

Členstvo
Účasť a využívanie všetkých funkcionalít na portáli www.zasobyliekov.sk sú zdarma.

Inzercia dopytu
Zverejnenie požiadavky na portáli www.zasobyliekov.sk je zdarma.

Inzercia ponuky
Zverejnenie ponuky max. 30 položiek na portáli www.zasobyliekov.sk je zdarma.

Automatizovaná inzercia
Automatizovaná inzercia skladových zásob na portáli www.zasobyliekov.sk 20 eur/mesiac, alebo 200 eur/ročne.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH